top of page

פילנתרופ

לאחר שירות צבאי כטייס קרב בחיל האויר, המשיך עופר קרז'נר לתרום ולסייע לחיילים, ליחידות צבאיות ולמסגרות פילנתרופיות שעומדות לצידם של חיילים שבאו ממשפחות מעוטות אמצעים או עלו לארץ לבדם.

 

עופר קרז'נר - סיוע לחיילים

בין היתר, קרז'נר תרם לפרויקט "תו מג"ד" הדואג לתלושי מזון לחיילים נזקקים.

 

קרז'נר תורם לתכנית עתידים הפועלת להקטנת הפערים החברתיים והכלכליים בין הפריפריה למרכז. הוא תורם גם לגרעין הצופים "צבר" שעוזר במימון עליית בני נוער בודדים מחבר העמים, ליווי שהותם באולפן וגיוסם לצבא.

 

בנוסף, קרז'נר מאמץ את חטיבת יהודה ושומרון במשמר הגבול במסגרת "אמץ לוחם".

 

עופר קרז'נר - תרומות בתחום התרבות

בתחום התרבות בארץ עופר קרז'נר הוא אחד התורמים המשמעותיים של תיאטרון גשר, המהווה גשר תרבותי חשוב בין ישראל למדינות חבר העמים, ואחד התיאטראות היחידים בעולם המעלה הצגות דו-לשוניות בעברית וברוסית.

bottom of page