top of page

דיפלומט

בנוסף לפעילותו ההתנדבותית והפילנתרופית בצה"ל ובתרבות בישראל, עופר קרז'נר פעיל כבר 15 שנים לקידום העלייה לארץ וחיזוק היחסים בין אוקראינה לישראל.

חיזוק קשרי מסחר בין אוקראינה לישראל

קרז'נר פועל להבאת אנשי עסקים מישראל לאוקראינה לשם פיתוח המסחר והכלכלה בין שתי המדינות. קרז'נר גם מביא לישראל משקיעים אוקראינים ומארח אנשי ציבור, אנשי עסקים ואמנים מאוקראינה אשר מגיעים לישראל. הוא פעיל מאוד ודואג באופן רציף לחיזוק קשרי המסחר, התרבות ומכלול היחסים הדיפלומטיים בין שתי המדינות. אחת הפעילויות הבולטות בארץ בשנים האחרונות היא נסיעתם של ישראלים רבים לאומן שבאוקראינה, לקברו של רבי נחמן מברסלב.

סיוע לישראלים באוקראינה

עופר קרז'נר בסיועו ובתמיכתו של נשיא אוקראינה, מסייע רבות לישראלים המגיעים למקום ונזקקים לעזרה. בישראל מתגוררים כיום כחצי מיליון אוקראינים, שאליהם מצטרפים נופשים ואנשי עסקים רבים הבאים לביקורים תדירים בישראל ונזקקים לשירותים קונסולריים. עופר קרז'נר מונה לתפקיד קונסול הכבוד של אוקראינה בירושלים והוא פועל להקמתה של קונסוליה אוקראינית בבירת ישראל.

עופר קרז'נר קונסול של כבוד

הטקס למינויו כקונסול כבוד נערך במשרד החוץ בירשולים בנוכחותם של סגן שר החוץ זאב אלקין, שגריר אוקראינה גנאדי נדולנקו, ובכירי התעשיינים והיזמים בישראל. את נאומו בטקס המינוי, סיכם קונסול הכבוד עופר קרז'נר במילים: "בשנים האחרונות אוקראינה הוכיחה את עצמה שוב ושוב כידידת אמת של מדינת ישראל. במציאות דיפלומטית לא פשוטה – הוכיחה אוקראינה עמידה איתנה לצד ישראל הן במישור המדיני, הן במישור הביטחוני, ועל כך אדוני השגריר – זו הזדמנות חשובה לומר, תודה.אני מתחייב כאן, נוכח הכבוד שנפל בחלקי, לעשות ככל יכולתי כקונסול כבוד של אוקראינה בישראל - להעמקת הקשר: בין הכלכלות, בין האנשים, בין העמים, ובין המדינות."

bottom of page